Segregacja odpadów od 1 lipca 2017 roku

Od 1 lipca 2017 roku odpady nadające się do ponownego przetworzenia będą zbierane selektywnie według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Opakowania wielomateriałowe trafią do pojemnika lub worka w kolorze żółtym na odpady metali i tworzyw sztucznych.

Jednolite zasady segregowania odpadów komunalnych z podziałem na cztery frakcje przeznaczone do recyklingu, będą obowiązywały na terenie całej Polski. Do pojemnika w kolorze niebieskim wrzucany będzie papier, do zielonego – szkło (dopuszcza się zbieranie szkła bezbarwnego do pojemnika białego, a kolorowego do zielonego), do żółtego – odpady metali i tworzyw sztucznych, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Poziomy recyklingu do 2020 roku

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ma na celu zwiększenie ilości odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zgodnie z unijnymi regulacjami do 2020 roku Polska musi uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dla porównania w 2015 roku poziom recyklingu powyższych frakcji w Polsce wynosił 26%.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Nowe zasady segregowania odpadów wpisują się również w unijną strategię gospodarki o obiegu zamkniętym. Państwa członkowskie powinny podjąć działania mające na celu zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, m.in. poprzez zintensyfikowanie recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów przekazywanych na składowiska. Według unijnej hierarchii postępowania z odpadami, składowanie odpadów jest najmniej korzystnym dla środowiska sposobem ich zagospodarowywania.

Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych gmina będzie musiała wdrożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia konieczne będzie również dostosowanie kolorystyki pojemników.

Źródło:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiecej-recyklingu-mniej-skladowania/

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.