Porozumienie przedsiębiorców

Aby umożliwić przedsiębiorcom realizację obowiązku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych po środkach niebezpiecznych lub produktach w opakowaniach wielomateriałowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska zawarła porozumienie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstających po tych produktach lub substancjach.

Z chwilą zawarcia porozumienia Izba stała się pełnoprawnym reprezentantem przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie realizacji następujących obowiązków:

  • zorganizowania systemu zbierania odpadów powstających po wprowadzanych produktach,
  • osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów po opakowaniach wielomateriałowych lub środkach niebezpiecznych w opakowaniach.

Współpraca z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ochrony Środowiska nie zobowiązuje przedsiębiorcy do członkostwa w Izbie, a co za tym idzie ponoszenia z tego tytułu opłat członkowskich.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy z OIGOS

  • współpraca z izbą gospodarczą działającą na terenie całej Polski w porozumieniu z marszałkiem województwa
  • udział w systemie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów powstających po opakowaniach wielomateriałowych i środkach niebezpiecznych w opakowaniach
  • zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów powstających po wprowadzanych przez przedsiębiorcę opakowaniach w oparciu o minimalne, roczne poziomy odzysku i recyklingu określone przez Ministra Środowiska.

Samodzielne rozliczenie obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu jest dla przedsiębiorcy mniej korzystne. Odpady opakowaniowe rozlicza się wówczas na dwa sposoby:

1. w oparciu o odpady wytworzone przez przedsiębiorcę, dla których poziomy odzysku i recyklingu określa zał. nr 1 do ustawy, poz. 1-7
2. w oparciu o odpady wytworzone przez inne podmioty, dla których poziomy odzysku i recyklingu wynoszą 100% wprowadzonych przez przedsiębiorcę opakowań

Zasady współpracy

Aby nawiązać współpracę z OIGOŚ w zakresie realizacji obowiązków dla opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych należy przesłać na adres e-mail: biuro@oigos.pl wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA na podstawie którego zostanie przygotowana dla Państwa szczegółowa oferta współpracy uwzględniająca m.in.:

- koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
- koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów
- termin i warunki realizacji zawartej umów

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.